rynek cd - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Rynek chełmżyński
Chełmża uzyskała prawa miejskie w 1251 r. Historia miasta sięga jednak  połowy VII w n.e. Wtedy na te tereny zaczęła napływać ludność słowiańska
z plemienia Goplan. Za panowania pierwszych Piastów Chełmża (zwana wtedy Łozą)  była okazałym grodem obronnym i wchodziła w skład kasztelanii chełmińskiej. Na początku XIII w. miasto zostało nadane Konradowi I Mazowieckiemu.
Na chełmżyńskim Rynku doskonale widać zachowany średniowieczny układ urbanistyczny. Plac otoczony jest jednak późniejszymi kamienicami. W jednaj z nich mieści się  Biblioteka Miejska im .Juliana Prejsa, działacza narodowego walczącego z germanizacją. Prejs wydawał też w połowie XIX wieku lokalne pismo „Biedaczek”.  Przy Rynek 15 mieści się tabliczka upamiętniająca wydarzenie z 1920 roku, kiedy ks. Józef Wrycza oraz kpt. Włodzimierz Swoiński na czele wojska polskiego wkroczyli do Chełmży i wyzwolili miasto spod jarzma pruskiego. Tablica była uroczyście poświęcona przez ks. infułata Alfonsa Groszkowskiego.


Wróć do spisu treści