Miejska Izba Muzealna - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Miejska Izba Muzealna
Znajduje się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Rynek 4. Dokumentuje historię i jest  cennym źródłem informacji o mieście. Ma charakter historyczno-artystyczny. Zakres gromadzonych zbiorów związany jest z możliwościami finansowymi, a kierunki określone są tradycją i historią  miasta Chełmży. Poza cennymi darami, które mają charakter przypadkowy i różną wartość, to stanowią bardzo cenny materiał badawczy i dydaktyczny.
Materiał gromadzony w MIM stanowi wszechstronny warsztat do podstawowych badań naukowych dla studentów (prace magisterskie i dyplomowe) oraz opracowania publikacji książkowych. Działania nasze wspierają mieszkańcy i władze miasta.
Najcenniejsze są kroniki, które pochodzą z lat międzywojennych. Znajdują się w nich dedykacje dla chełmżyńskich harcerzy z oryginalnym podpisem gen. Józefa Hallera, wizytującego miasto w 1932 r.
W Miejskiej Izbie Muzealnej odbywają się promocje publikacji, spotkania, sesje, prelekcje, wykłady, lekcje muzealne organizowane są wystawy i konkursy.
Wróć do spisu treści