Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełbasinie - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełbasinie
Kiełbasin to niewielka miejscowość położona 10 km od Chełmży. Znajdujący się tam kościół Najświętszej Marii Panny został najprawdopodobniej zbudowany na początku XIV wieku. Jednak źródła historyczne podają, że istniał on już w XIII wieku. Nie zachowały się dokumenty pisane dotyczące powołania parafii (pierwsze wzmianki z lat 1410 – 1413), mogła być ona założona przez Krzyżaków, co sugeruje specyficzna bryła kościoła.
Jest to niewielka gotycka świątynia zbudowana z kamieni polnych i cegieł,
wyposażenie natomiast pochodzi głównie z późnego baroku. Na uwagę zasługuje znajdujący się w głównym ołtarzu obraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Szczyt wieńczy  rzeźba Chrystusa Króla, a całość zdobią figury Trzynastu Apostołów, z Pawłem Apostołem i Maciejem włącznie. W tym samym czasie, co ołtarz główny (ok. 1730 r.) powstały także boczne ołtarze, bogato zdobiona ambona oraz chrzcielnica z rzeźbioną sceną Chrztu Chrystusa.
Dzięki poddaniu obiektu kompleksowym pracom konserwatorskim, otrzymał on w 2001 roku miano „Zabytku Zadbanego”.
Warto spojrzeć również na tablicę pamiątkową w zachodniej ścianie świątyni. Poświęcona jest parafianom z Kiełbasina, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a także w czasie walk obronnych w 1920 roku.
Kościół można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z proboszczem, sołectwem bądź Kołem Gospodyń Wiejskich. Zwiedzanie trwa około 60 minut.
Wróć do spisu treści