Kościół Św. Marii Magdaleny w Biskupicach - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Kościół Św. Marii Magdaleny w Biskupicach
Biskupice znajdowały się wśród wsi przekazanych 22 lipca 1251 r. przez biskupa Heidenryka kanonikom kapituły chełmżyńskiej. Pierwszą informację o istniejącej tu placówce duszpasterskiej spotykamy w dokumentach z 1338 r. Parafia należała do dekanatu chełmżyńskiego.
Kościół, wzmiankowany w 1338 r., był drewniany. Niestety, w 1670 roku określono go bliskim upadku. Obecna budowla z kamienia powstawała w latach 1759-1764 (nawa i wieża), a w 1789 r. dobudowano prezbiterium. Kościół jest jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i kwadratową wieżą z hełmem od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowym. Najstarszym, zabytkowym elementem kościoła jest gotycka, granitowa kropielnica przy wejściu głównym, umieszczona na trzonie stanowiącym pierwotnie fragment gotyckiego XIV-wiecznego portalu, pochodzącego prawdopodobnie z katedry chełmżyńskiej. Ołtarz główny z obrazem św. Marii Magdaleny pochodzi z I poł. XIX wieku. Ustawiono na nim również starsze rzeźby (z pierwszej połowy XVIII wieku), przedstawiające św. Rocha i św. Wojciecha.
W prezbiterium znajdują się dziewiętnastowieczne polichromie przedstawiające: Ukrzyżowanie (na stropie), Zesłanie Ducha Świętego (z wizerunkiem ówczesnego proboszcza parafii – ks. Feliksa Lisińskiego) oraz Ostatnią Wieczerzę (na ścianach). Chrzcielnica pochodzi z II poł. XVIII w.
Wróć do spisu treści