Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grzywnie
Leżąca zaledwie 3 km od Chełmży Grzywna po raz pierwszy była wzmiankowana w 1285 r. W 1293 r. została nadana przez Krzyżaków biskupowi kujawskiemu Wisławowi w ramach wymiany dóbr. Znajduje się tu jeden z najstarszych - z przełomu XIII i XIV w.  - kościołów gotyckich na ziemi chełmińskiej. Według tradycji parafia tutejsza została erygowana w końcu XIII w. przez Wisława, sama świątynia pochodzi również z jego fundacji.
Ceglano – kamienny kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej zbudowano ok. 1300 r. jako jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium. Nad gotycką kruchtą zachodnią w 1600 r.  wzniesiono wieżę z tzw. pruskiego muru, która przetrwała do początku XX w. Po jej rozebraniu odkryto umieszczone w dolnych partiach blend szczytu kościoła gotyckie ceramiczne figurki z połowy XIV w. Przedstawiają one Matkę Boską z Dzieciątkiem oraz św. Marię Magdalenę, św. Katarzynę i św. Antoniego Pustelnika. Rzeźby te to niezwykle cenny i rzadki zabytek. W 2012 r., po konserwacji, umieszczono je na ścianie wewnątrz kościoła, przy prezbiterium.
W 1907 r. świątynia otrzymała nową  ceglaną wieżę w stylu neogotyckim, dostawioną do korpusu nawowego od strony północnej. W wieży znajduje się dzwon z 1582 r., pierwotnie znajdujący się w starej wieży.
Wewnątrz sklepienie krzyżowe możemy zobaczyć tylko w prezbiterium, nawę przykrywa strop płaski. Wystrój świątyni pochodzi z renesansu  i baroku -  koniec XVI i początek XVIII w. Ołtarz główny wykonano w warsztacie mistrzów toruńskich w pierwszej połowie XVIII wieku. Na nim znajduje się najstarszy obiekt -  gotycka rzeźba Marii z Dzieciątkiem z ok. 1500 r. Pod koniec XIX w. w ołtarzu tym umieszczono obraz  Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1892 r. Na uwagę zasługuje też późnogotycka ława kolatorska z XVI w., w której zasiadali opiekunowie kościoła z rodu Konopackich. Płyty nagrobne pochodzą z XVI-XVII w. Na ścianach prezbiterium widnieją fragmenty XVII - XVIII-wiecznych i wcześniejszych polichromii, przedstawiających ozdobne ornamenty i sceny z życia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
W nawie kościoła w 1834 r. umieszczono dwa barokowe ołtarze (Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Huberta z ruchomym obrazem Chrystusa) pochodzące z rozebranego wtedy gotyckiego kościoła dominikańskiego pw. Św. Mikołaja w Toruniu.
Wróć do spisu treści