katedra cd - Informacja Turystyczna Chełmża

Informacja Turystyczna
Title
Przejdź do treści
Kościół gotycki, trójnawowy, o korpusie halowym, z transeptem. Jego architektura łączy ze sobą elementy typowej architektury katedralnej, tj. transept, dwuwieżową fasadę i wieżyczki przy transepcie, z formami typowymi dla architektury zakonów żebraczych (franciszkanów i dominikanów), do których należy prostokątne prezbiterium bez obejścia. Katedra chełmżyńska poniosła dość duże straty w XIX i XX w. – przede wszystkim rozebranie przylegających do kościoła krużganków i zabudowań kapituły w 2 poł. XIX w. W roku 1906 zastąpiono pierwotny gotycki portal zachodni neogotycką kruchtą. W 1950 roku wybuchł pożar, który zniszczył dachy, część sklepień nawy głównej, hełm wieży oraz belkę tęczową. Odbudowa w latach 1968-1971 przywróciła kościołowi dawny wygląd.
Z konkatedrą związana jest słynna legenda o garnuszku, która mówi o tym, że jeśli zostanie on stłuczony, katedra ulegnie zniszczeniu.

Wyposażenie wnętrza:

Gotyk (do XVI w.)
- fragment płyty nagrobnej wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Siegfrieda von Feuchtwangena, zmarłego w 1311 r.,
-  grupa Ukrzyżowania z 1422 r., z korpusem rzeźby Jezusa pokrytym skórą zwierzęcą oraz ludzkimi włosami - dzieło warsztatu toruńskiego lub gdańskiego,
- rzeźby z dawnego łuku tęczowego: krucyfiks, Matka Boska Bolesna, św. Jan Ewangelista i św. Maria Magdalena (z początku XVI w.)

Renesans (XVI w.)
- stalle fundowane w 1519 r. przez biskupa Jana Konopackiego, z fragmentami późnogotyckimi, przebudowane w początku XVII w.,
- nagrobek biskupa Piotra Kostki (zm. 1595 r.) w prezbiterium, z arkadową wnęką mieszczącą postać zmarłego, przedstawionego jako śpiąca osoba – prawdopodobnie dzieło warsztatu krakowskiego,
- ambona z 1604 r. fundacji biskupa Wawrzyńca Gembickiego, przekształcona w 1676 roku

Barok (XVII-XVIII w.)
- ołtarz główny z ok. 1650 roku, zrealizowany przez warsztat miejscowy według projektu G. B. Ghisleniego, fundacji biskupa Andrzeja Leszczyńskiego,
- obraz Zdjęcie z Krzyża według Rubensa (na podstawie grafiki), ok. poł. XVII w.
- epitafium biskupa chełmińskiego Adama Kosa, zm. 1661 r. ,z popiersiem zmarłego atrybuowanym G. Rossiemu,
- obraz Pokłon Trzech Króli Luki Giordano z przełomu XVII i XVIII w.,
- ołtarz Św. Krzyża, według projektu G. B. Cocchiego, ze zwieńczeniem w postaci korony,
z poł. XVIII w.
- ołtarz z obrazem przedstawiającym bł. Jutę, przypisywanym T. Kuntze (poł. XVIII w.)


Wróć do spisu treści