TRInO również w Chełmży! - Informacja Turystyczna Chełmża

Przejdź do treści

Menu główne:

TRInO również w Chełmży!


Od niedawna dostępna jest również trasa TRInO po Chełmży. Pierwsza z nich zatytułowana jest „Nie tylko jezioro” i ma za zadanie zapoznać uczestników z zabytkami miasta.

TRInO to Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację - imprezy z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc.

TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą.
Udział w imprezach na orientację, w tym również turystyczno-rekreacyjnych TRInO polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespół) trasy.

Swoją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. Na trasach TRInO punktami kontrolnymi są konkretne obiekty stałe (charakterystyczne czy nietypowe), do których zostały ułożone szczegółowe pytania.

Potwierdzenie obecności przy punkcie (potwierdzenie PK) odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi na zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu lub sąsiadującego z nim terenu. Istotne jest więc odnalezienie właściwego miejsca (PK).
Uczestnik drukuje materiały startowe i w dowolnym czasie przechodzi trasę przez zaznaczone miejsca, dokonując potwierdzeń punktów kontrolnych poprzez wpisanie na kartę startową odpowiedzi na pytania zgodnie z ich opisem dołączonym do mapy.

Opis do mapy zawiera szczegółowe pytania, na które uczestnik/zespół musi odpowiedzieć poprzez obserwację danego obiektu i wpisać odpowiedź na kartę startową. Trasę można pokonywać w dowolnym kierunku i potwierdzać PK w dowolnej kolejności. Start i Meta zwykle są umowne (trasy można zaczynać i kończyć w dowolnym miejscu, a nawet pokonywać je w kilku turach).

Wypełnioną kartę startową (zawierającą odpowiedzi do punktów kontrolnych) uczestnik (zespół) dostarcza do organizatorów: przesyła na adres e-mail:poczta@trino.pttk.pl

Bezpośredni link do trasy TRIno z Chełmży: http://trino.pttk.pl/images/pdf/Polska/chelmza_4C16.pdf

Strona internetowa organizatorów: http://trino.pttk.pl

 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego