Publikacje o Chełmży - Informacja Turystyczna Chełmża

Przejdź do treści

Menu główne:

Publikacje o Chełmży

Więcej informacji udzielamy pod numerem telefonu Punktu Informacji Turystycznej w Chełmży: 725 316 554
Prosimy również o kontakt w sprawie zamówień - telefonicznie bądź mailowo it.chelmza@onet.pl
Dariusz Łubkowski, Marcin Seroczyński, „Chełmża. Fakty, mity, legendy”

„Chełmża dysponuje wieloma walorami historycznymi i turystycznymi. Każdego roku setki osób przyjeżdża do naszego miasta, aby zachwycać się jego pięknem. (…) Warto opowiedzieć wydarzenia wywodzące się z tradycji Chełmży, które nazywamy mitami lub legendami. Niektóre z nich są bardziej, inne mniej znane, ale wszystkie stanowią o historii naszego miasta, nawet, jeżeli nie do końca prawdziwej. Opracowany i przekazany Czytelnikom zbiór faktów, mitów i legend łączy w sobie zarówno prawdziwe wydarzenia historyczne z życia Chełmży, jak również te, o których nie mamy pewności czy naprawdę miały miejsce. (…)”

fragment "Wstępu"
Liczba stron: 91
Cena: 15 zł

Dariusz Meller, „Słownik gwary używanej w Chełmży i okolicach” (tzw. gwara chełmińska)

(…) Postanowiłem przygotować drugie wydanie książki, oczywiście uzupełnione i poprawione. Uzupełnienie o kolejne określenia gwarowe jest o tyle istotne, że pierwszym „zarzutem”(…) było: „Czemu w słowniku nie ma glatataji?” Uspokajam, więc, w wydaniu prezentowanym obecnie jest i "glatataja" i wiele innych, nowych słówek. (…) Nowe słówka są rezultatem przypomnienia sobie, bądź też zasłyszenia od kogoś. (…) Słownik był pierwszym krokiem w kierunku przełamywania bezpodstawnych uprzedzeń odnośnie naszej gwary. „

fragment „Przedmowy do wydania drugiego”
Liczba stron: 128
Cena: 25 zł
Piotr Birecki, Dariusz Meller „Chełmża. Kultura w dziejach miasta”

„Przeszłość Chełmży jest obecnie przedmiotem wielu badań naukowych. Koncentrują się one na dziejach politycznych, gospodarczych czy artystycznych. (…) Praca nad prezentowaną tu książką została podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwsza, dotycząca dziejów staropolskich i okresu do końca II wojny światowej napisana została przez Piotra Bireckiego. (…) Część druga, obejmująca okres od II wojny światowej do czasów współczesnych, powstała dzięki zaangażowaniu badawczemu Dariusza Mellera, który musiał niejako „ex nihilo” powołać do życia rozdział traktujący o kulturze okresu powojennego i współczesnego”.

fragment "Wstępu"
Liczba stron: 281
Cena: 20 zł
Marcin Seroczyński „Sport w Chełmży. Od końca XIX wieku do 2010 r.”

„Sport w Chełmży ma niezwykle bogate tradycje i bogatą historię, w związku z tym publikacja ta ma stanowić ogólny zarys dyscyplin sportowych. Mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z kompleksowo ujętym tematem w jednej publikacji. Po raz pierwszy w książce ukazały się szczegóły, nigdy wcześniej nie były publikowane. Oprócz materiałów archiwalnych, treści zawartych w gazetach z różnego okresu oraz innych publikacji autor oparł swoją pracę na wywiadach z byłymi działaczami i sportowcami, które stanowią niezwykle cenne źródło informacji.”

fragment "Od Autora"
Liczba stron: 466
Cena: 20 zł
Barbara Kuna, Ryszard Muzioł „Ksiądz infułat Alfons Groszkowski 1915 – 1993. Portret wspomnieniami malowany”

„Postać ks. Infułata Alfonsa Groszkowskiego, proboszcza w latach 1962 – 1993, wyjątkowo głęboko zapadła w pamięć parafian, a więc chełmżan i mieszkańców wsi przynależnych parafii. (…) Autorzy redakcji opracowania zabiegali o pozyskanie innych niż im już znane fakty z biografii Księdza Infułata. Jeszcze raz pamięć ludzka okazała się zawodna, źródeł niewiele, a i sam Ksiądz Infułat za życia nie ułatwiał sprawie, bo jego wyjątkowa skromność wykluczała dzielenie się szczegółami z życia i spisywania własnych dokonań”.
 
fragment „Wstępu”
Liczba stron: 175
Cena: 20 zł
Elżbieta Zienda – Żywiczyńska, Adam Żywiczyński, Marcin Seroczyński „Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 1918 – 1939”

„(…) W brązowej, tekturowej walizce zachowały się 404 szklane negatywy z początku ubiegłego stulecia. Zostały zrobione, wywołane, a następnie ułożone starannie w firmowych pudełeczkach przez fotoamatora Feliksa Skańskiego (…). Oprócz negatywów zachowało się również wyposażenie ciemni (…). Oglądajmy więc fotografie z lat 1918 – 1939 – świat widziany oczyma Feliksa Skańskiego w najlepszym okresie jego życia, kiedy miał 17 – 40 lat, funkcjonował w chełmżyńskiej społeczności, w zamożnej, katolickiej rodzinie.”
 
Fragment „Wstępu”
Liczba stron: 83
Cena: 20 zł
Marian Dorawa „Poczta i filatelistyka w Chełmży”

„Trudno sobie dziś wyobrazić prawidłowe działanie instytucji państwowych, czy nawet życia rodzinnego, bez korzystania z usług pocztowych w przesyłaniu wszelkiego rodzaju korespondecji czy przesyłek. Ważną funkcję usługową w życiu każdego człowieka spełnia poczta. (…) Obecne opracowanie stanowi próbę okazania pozycji i artości poczty w Chełmży, na tle dziejów rozwoju usług pocztowych w Polsce. (…) Niech to opracowanie o poczcie i filatelistyce w Chełmży, przyczyni się do bliższego poznania funkcj Poczty, jaką ona pełni w życiu społeczeństwa każdego kraju, oraz do odrodzenia ruchu filatelistycznego w tym historycznym mieście.”
 
Fragment „Wstępu”
Liczba stron: 90
Cena: 25 zł
Praca zbiorowa „Szkice regionalne. Zapiski chełmżyńskie”

„Mija już osiem lat od ukazania się pierwszej naukowej monografii dziejów Chełmży, przygotowanej pod redakcją prof. dra hab. Mieczysława Wojciechowskiego i wydanej przez Chełmżyńskie Towarzystwo Kultury. Od tego czasu kontynuowane były badania nad przeszłością miasta i jego okolic, pozwalające na ukazanie nowych jej wątpków bądź też poszerzenie niektórych problemów poruszonych w tej publikacji. Prezentacji tego nowego dorobku badawczego poświęcony jest niniejszy, pierwszy numer Zeszytów chełmżyńkich. Zawiera on sześć artykułów pióra badaczy z toruńskiego środowiska historycznego, jak i lokalnych historyków, które w sposób znaczący wzbogacają naszą wiedzę o dziejach Chełmży.”
 

Fragment „Wstępu”
Liczba stron: 154
Cena: 20 zł
Sebastian Różyński „Chełmżyński Browar F.W.Wolff & Co. Brauerei – Culmsee (1880 – 1919)”

„(…) Obecnie z pewnością zaledwie nieliczni mieszkańcy Chełmży mają świadomość fakty, że ich miasto słynęło niegdyś z produkcji piwa. (…) Dzisiaj o dawnej świetności (małej uliczki, przy której znajdował się browar) i znaczeniu przypomina jedynie nazwa – ul. Browarna. Tutaj właśnie mieścił się słynny browar rodziny Wolff, znany nie tylko w mieście, ale również w bliższej i dalszej okolicy. (…) Zapraszam do zapoznania się historią ludzi, czasów i wydarzeń bezpowrotnie minionych, ujętych nie tylko w słowach i faktach, ale przede wszystkim zaklętych w bezcennych fotografiach (…)”

fragment „Wstępu”
Liczba stron: 51
Cena: 20 zł
Marcin Seroczyński „Zatrzymany czas. Zarys dziejów chełmżyńskiej fotografii”

„Historię tworzą ludzie nie obrazy czy dokumenty. Nic jednak nie odzwierciedla mijającego czasu jak fotografie, w których choć przez chwilę można zatrzymać czas. (…) Czas płynie bardzo szybko, co widać po fotografiach z przełomu XIX i XX wieku. Na tych zdjęciach znajdujemy np. dzieci. (…) Oglądamy fotografie z lekkim uśmiechem na twarzy przypominając sobie nasze wspaniałe dawne chwile (…). Publikacja przedstawia niewielki zarys dziejów fotografii w Chełmży począwszy od końca XIX wieku do czasów współczesnych (…)”

Fragment „Wstępu”
Liczba stron: 52
Cena: 20 zł
Marcin Seroczyński „Słownik biograficzny Chełmży i okolic. Część 3”

„Słownik biograficzny Chełmży i okolic Część 3 zawiera 20 życiorysów osób, które choć ich związki z Chełmża miały różny charakter – odznaczały się bez wątpienia jedną cechą wspólną: na sercu leżało im przede wszystkim dobro naszego miasta.(…) W większości są to biogramy osób, których najintensywniejsza działalność przypadła na okres międzywojenny. Wśród nich są burmistrzowie, radni, sportowcy oraz działacze społeczni i niepodległościowi cieszący się w Chełmży dużym uznaniem, zaufaniem i autorytetem.Kultura osobista tych ludzi, ich zachowanie oraz działalność zawodowa i społeczna mogą służyć za wzór młodszym pokoleniom. (…) ”
 
Fragment „Wstępu”
Liczba stron: 140
Cena: 20 zł
Marcin Seroczyński „Antoni Depczyński 1906 – 1940”

„(…) Niniejsze wydawnictwo składa się z zarysu historii międzywojennego chełmżyńskiego harcerstwa w oparciu o niepublikowane dotąd fakty pochodzące z pozyskanych przez nasza bibliotekę kronik. Kolejną część stanowi próba przybliżenia Czytelnikom postaci Antoniego Depczyńskiego – człowieka o nietuzinkowych cechach charakteru. Antoni Depczyński był ciekawą postacią, pomino krótkiego życia zapadł, w pamięci nie tylko rodziny i przyjaciół, ale również wpisał się głęboko w umysły ludzi młodszego pokolenia. Jego cechy stały się wzorem dla harcerzy, którzy doceniają postać Antoniego Depczyńskiego. (…)”
 
fragment „Wstępu”
Liczba stron: 76
Cena: 10 zł
Leszek Masłowski „Zraniona młodość. Wspomnienia Sybiraka”

„Od dwóch dekad los Sybiraków z Chełmży i całego Pomorza jest obiektem badań historyków. Chociaż listy wywiezionych mieszkańców naszego miasta nadal nie sposób ustalić, można jednak dowiedzieć się, że 204 osoby zginęły w transporcie lub obozach. (…) Miałem szczęście wrócić. Minęło tyle lat, a ja ciągle mam przed oczami obozowe sceny, pamiętam obsesyjne uczucie głodu i ścinający krew w żyłach mróz. Jednak żyję. Poraniony i okaleczony fizycznie i psychicznie już na zawsze… (….)Teraz wreszcie mogłem wyrzucić to z siebie i opowiedzieć nasza Katrogę – za siebie i za Kolegów, bo nasze życie tam niewiele się różniło. (…)”


fragment „Wstępu”
Liczba stron: 54
Cena: 10 zł
Włodzimierz Grycner „Nasza Chełmża”

„Emigracja z małego miasta do wielkiego Szczecna rzuciła mnie na głęboką wodę. (…) Praca zawsze była dla mnie pasją, dlatego kochałem ja i opisywałem w książkach: Życie marynarskie i Pilot morski. (…) Wreszcie postanowiłem napisać książkę o moim życiu i mojej kochanej Chełmży. Chciałbym zachować te wspomnienia dla rodziny, przyjaciół i miasta mojego dzieciństwa i młodości. Zjazdy absolwentów LO Chełmża przywołały wspomnienia pierwszych miłości i szaleństw. Odnowiły się dane przyjaźnie… Nasza Chełmża to książka, która powstała z niegasnącej tęsknoty za tymi młodzieńczymi latami. (…)
 

fragment „Słowa wstępnego”

Liczba stron: 256
Cena: 30 zł
Kazimierz Trybulski „Wzgórze nad jeziorem”

„Akcja powieści toczy się w Chełmży i sąsiadujących z nią miejscowościach: Bielczynach i Głuchowie w latach 1257 – 1260. (…) Pisząc tę powieść, starałem się przybliżyć Ci  średniowieczną historię miejscowości, które odegrały w dziejach ziemi chełmińskiej rolę znaczną i trwałą. Chciałem też, abyś poznał ludzi, którzy te historię tworzyli, których działalność wpłynęła na losy tej ziemi i stała się bardzo ważnym elementem dziedzictwa kulturowego tej małej Ojczyzny. (…) Wzgórze nad jeziorem to oczywiście powieść, a nie dzieło naukowe czy choćby popularno - naukowe.

 
fragment „Wstępu”
Liczba stron: 248
Cena: 25 zł
 
„Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary – mary”

 
Pięknie ilustrowana książka, wydana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu, zawiera aż 38 legend, związanych z miejscami powiatu toruńskiego. Książeczka ilustrowana jest przez dzieci, napisana w przystępny sposób dla najmłodszych czytelników. Wśród tekstów znajdują się tutaj m.in.: „Legenda o browińskich herbie”, „O uratowaniu Chełmży przez kobiety”, „Jak powstała nazwa jeziora Grodno”, „Błogosławiona Juta – siostra ubogich”, „O skarbie ukrytym w kryptach”, „Historia chełmżyńskiego kubka” itp. Świetna lektura zarówno dla małych, jak i dużych.

Liczba stron: 119
Cena: 40 zł
 
Marcin Seroczyński „Chełmżyńskie miejsca pamięci. Pomniki - tablice - kamienie”

"(...) Prezentowany krótki spis chełmżyńskich miejsc pamięci w naszym mieście zawiera wszystkie na chwilę obecną pomniki, do których udało się dotrzeć autorowi. Zawiera także te monumenty, ktore nie zachowały się do naszych czasów. Każde miejsce pamięci zawiera fotografię, co może być swego rodzaju próbą skatalogowania pomników i opublikowania ich w całości. Do publikacji wybrano, oprócz pomników oddających cześć bohaterom walk za Ojczyznę, więźniom obozów hitlerowskich, cierpiącym z powodu terroru stalinowskiego również te, które budziły i nadal budzą pewne kontrowersje. (..) W publikacji opisane sa miejsca pamięci również te, do których dostępność jest nieco ograniczona tzn. tablice na terenie cukrowni w szkołach oraz kaplicach. (...)

fragment "Wstępu"

Liczba stron: 45
Cena: 10 zł
Dariusz Łubkowski "Poznaj Chełmżę z Łozusiem. Historia i teraźniejszość" NOWOŚĆ

"Niniejsza książka stanowi pewnego rodzaju informator ukazujący zarys historii oraz teraźniejszości Chełmży. Został on skierowany do najmłodszych mieszkańców miasta oraz odwiedzających Chełmżę, młodych turystów. Zawiera podstawowe wiadomości o najważniejszych zabytkach miasta, biogramy dwóch chełmżan oraz informacje o ważnych osobistościach, które przed laty odwiedziły Chełmżę. Podczas czytania, można się również dowiedzieć, z jakich atrakcji korzystamy spacerując nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz w innych częściach miasta. Poza tym książka zawiera wykaz miejskich legend, informacje dotyczące głównej jednostki kultury w Chełmży, jaką jest biblioteka i sekcji z nią powiązanych oraz wzmiankę o udziale Chełmży w filmie."

fragment "Od autora"

Liczba stron: 65
Cena: 15 zł
Dariusz Meller "Nie damy naszej Chełmży. Starcie z Grenzchutzem 28 stycznia 1919. Tło - przebieg - pamięć" NOWOŚĆ

"Co skłoniło mnie do zajęcia się wydarzeniami w Chełmży 28 I 1919 r., czyli starciem mieszkańców miasta z oddziałem Grenzschutzu por. Gerharda Rossbacha? Przede wszystkim chciałem przypomnieć to niezwykle ważne dla historii naszego miasta wydarzenie. Kiedy w kolejne rocznice przyłączenia Pomorza i Chełmży do Polski w 1920 r. spotykamy się na uroczystystym capstrzyku na chełmżyńskim Rynku pod tablicą upamiętniającą dzień 21 I 1920 r. i wspominamy poległych 28 I 1919 r. mieszkańców naszego miasta, to nie do końca mamy - zwłaszcza młodsze pokolenie - świadomość znaczenia tych faktów, ba, może nawet dostateczną wiedzę. (...) Życząc przyjemnej lektury mam nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli "odświeżyć" pamięć o tych niezwykle ważnych dla historii naszego miasta momentach dziejowych i dzięki temu przeżywać je z nową siłą. Niech stanie się również hołdem złożonym wszystkim chełmżanom, zarówno tym, którzy polegli w okopach I wojny światowej, jak i tym, którzy po zawieszeniu broni w tych samych jeszcze mundurach walczyli z Niemcami już pod biało - czerwonym sztandarem, który nota bene, od listopada 1918 r. dumnie powiewał na Rynku w Chełmży."

fragment "Wstępu"

Liczba stron: 218
Cena: 22 zł
 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego